Бетонови фракции

Една част от предлаганите фракции се добиват от скална маса, а други при натрошаване, пресяване и магнитна сепарация на материали от съборени сгради и бетонни елементи. Те са евтини и подходящи за директно полагане върху терени, за заравняване и създаване на здрава основа, както и за насипи, дренажи и други.