Изкопни работи

изграждане на подземни комуникации, прекарване на кабелни трасета, тръбопроводи, шахти и отводнителни съоръжения

Феролекс активно участва по обществени поръчки по изпълнение на инфраструктурни проекти свързани с изграждане на подземни комуникации, прекарване на кабелни трасета, тръбопроводи, шахти и отводнителни съоръжения. Имаме опит и по отстраняване на подземни аварии, свързани с електрозахранване и течове във водопроводната и канализационна мрежа.