Почистване

след събаряне на сгради и съоръжения

Почисването на терени е услуга, която Феролекс предлага след събаряне на сгради. Куповете твърди строителни отпадъци оставащи на мястото на разрушените обекти създават опасност от запрашаване и пречат за рекултивация на терена и за целите на по нататъчното му използване. За това те се изгребват и извозват до депото за твърди отпадъци на територията на Феролекс за допълнителна обработка или до специализирание депа в съответната община.

Феролекс разполага с контейнери за твърди отпадъци разположени в големи промишлени предприятия генериращи отпадъци отвъд капацитета на фирмите за сметосъбиране с което облекчава дейността им.