Търговия с отпадъци

Фирмата търгува със следните типове черни метали:

Черни метали

 

Необработен (несортиран) стоманен скрап от машини и детайли

Сортиран стоманен отпадък в размер 1500 х 500 х 500

Технологичен обрез

Стоманени стружки (витлови и начупени)

Чугун

Манган

Свежи метали (нови и втора употреба)

Цветни метали

Фирмата търгува със следните типове цветни метали:

Мед, бронз, месинг, алуминий, олово, никел, неръждаеми стомани, неръждаема стомана (CRNI 8%), цинк, магнезий, ЦАМ

Благородни метали (сребро, злато, платина)

Хартия и пластмаси

Феролекс изкупува и преработва всички видове хартиени отпадъци, полиетилени (LDPE и HDPE), полипропилен (PP), поливинилхлорид (PVC).

Основна част от суровините ни са от еднороден производствен отпадък и отпадъци от магазини.