Феролекс Ресайкъл ЕООД

Разрушаване на стари сгради и рекултивиране на терен

Феролекс Ресайкъл ЕООД

Нашето мото е – бързина и качество на най-добра цена!

Ние сме водеща рециклираща  компания, която упражнява дейности с отпадъци на основание Решение №13-ДО-447-03 от 23.03.2018 г., Регистрационен Документ №13-РД-193-04 от 15.01.2020 издадени от МОСВ.

Фирмата притежава лицензирана площадка за депониране и третиране на отпадъци, намираща се на територията на бившият химически завод „Агробиохим“ край гр. Стара Загора. Там на площ от 84 дка. са разположени трошачни и пресевни инсталации, свързани с лентови транспортьори, промивни гнезда и магнитни сепаратори, обслужвани от тежка механизация – багери, челен товарач, телехендер, булдозер и грайфер за скрап.  

Наред с дейностите ни по управление на отпадъци ние сме специализирани и в разрушаването на стари сгради и съоръжения и последващо рекултивиране на терен. Работата се характеризира както с големия си обем, така и с необходимостта от специфична техника за нейното извършване. Ние разполагаме с отлично поддържана богата и разнообразна техника от  верижни и комбинирани багери с окомплектовка от прикачен инвентар – чукове, ножици, щипки. Имаме и собствен лицензиран транспорт за извозване на строителни отпадъци.  

Младият ни и отлично обучен технически екип от професионалисти пряко създава организацията по подготовката и осигуряването на контролирано и безопасно разрушаване на сградите и съоръженията и гарантира ефективността на работата. Имаме зад себе си опита като изпълнители и подизпълнители по разрушителни и демонтажни дейности на обекти, значими за икономиката и индустриалното строителство не само в Стара Загора ,а и в страната. Ето някои: